Pomphouders kritisch over levensmiddelen

Pomphouders hebben grote moeite met de plannen van de oliemaatschappijen om levensmiddelen te verkopen. Tankstations zijn daar volgens de Belangenvereniging Tankstations (BETA) niet op ingesteld.

Pomphouders weten te weinig van levensmiddelen. Ook parkeren is een probleem. Klanten kunnen hun wagen niet kwijt. En er komt geen parkeerruimte bij, stelt BETA.

Tankstations zullen vaak een extra kassa moeten nemen voor de levensmiddelenverkoop, omdat automobilisten er geen trek in hebben op bezoekers van de supermarkt te wachten.

Dat betekent dat pomphouders meer personeel nodig hebben. Zij vragen zich af of de kosten wel tegen de baten opwegen.