Overheid vervolgd na milieudelict

ROTTERDAM, 9 FEBR. Het openbaar ministerie zal een aantal lagere overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen gaan vervolgen voor het plegen van milieudelicten. In totaal zijn ongeveer veertig dossiers opgemaakt. Dit heeft een woordvoerder van het openbaar ministerie vanmorgen bevestigd.

Volgens de woordvoerder gaat het met name om “kleinere milieudelicten”. Op korte termijn zal tot daadwerkelijke vervolging van de overheden worden overgegaan. “Het balletje zal nu gaan echt gaan rollen. Dat kan uiteenlopen tot een echte vervolging voor de rechter tot het schrijven van een pittige brief”, aldus de woordvoerder.

Aanvankelijk besliste de Hoge Raad in 1996 in het eerste zogenoemde Pikmeer-arrest dat lagere overheden niet strafrechtelijk konden worden vervolgd voor overtredingen die zijn begaan bij de uitvoering van een wettelijke taak. Het arrest had betrekking op het storten van vervuild baggerslib in het Pikmeer zonder vergunning door ambtenaren van de Friese gemeente Boarnsterhim. Maar begin januari heeft de Hoge Raad het Pikmeer-arrest herzien waardoor de immuniteit van de lagere overheden is komen te vervallen. Volgens het arrest is alleen de staat nog onschendbaar. Met de uitspraak kwam de raad tegemoet aan brede maatschappelijke kritiek op het verlenen van straffeloosheid aan lagere overheden.

Het openbaar ministerie is na de zomer van vorig jaar op verzoek van minister Sorgdrager (Justitie) begonnen met het in kaart brengen van het aantal milieudelicten die zijn gepleegd door de staat en de lagere over heden. Vanaf 1996 zijn er in totaal veertig wetsovertredingen geconstateerd, waaronder drie gepleegd door de staat. Door de herziening van het Pikmeer-arrest kan nu tot vervolging worden overgegaan.

Het openbaar ministerie zal echter niet in alle gevallen tot vervolging over kunnen gaan, omdat een deel van de zaken verouderd zijn. Ook hebben sommige overheden zelf al maatregelen getroffen en in een deel van de gevallen is er sprake van onduidelijke regelgeving. De drie overtredingen van de staat kunnen niet worden vervolgd.

De overtredingen zijn volgens het openbaar ministerie niet zeer groot. Een vergelijking met bijvoorbeeld het milieuschandaal in Nijmegen, waar hoeveelheden illegaal vervuilde grond werden versleept, gaat in geen van de overtredingen op.

Het openbaar ministerie wil geen mededelingen doen over de namen van de gemeenten, waterschappen en provincies die een dagvaarding, een transactievoorstel of een brief zullen krijgen.