Mogelijk fusie over twee jaar; RPF en GPV gaan nauwer samenwerken

EDE, 9 FEBR. De fracties van de orthodox-christelijke partijen RPF en GPV gaan nauwer samenwerken in de Tweede Kamer. Binnen twee jaar willen de beide partijen een beslissing nemen over een fusie.

Dit blijkt uit een manifest dat de voorzitters van de Kamerfracties, L. van Dijke (RPF) en G. Schutte (GPV), zaterdag aan de partijbesturen hebben gepresenteerd. “Een historische dag voor de twee partijen, voor wie de bijbel een directe bron is”, zei Van Dijke. Schutte sprak hem niet tegen: “Het GPV vond altijd: zelfstandig als het kan, samen waar nuttig. Dat is nu precies andersom.”

Na de Kamerverkiezingen in mei worden 'eerste woordvoerders' benoemd, die namens beide fracties de gezamenlijke standpunten over de verschillende onderwerpen zullen verwoorden. Alleen in het geval van een meningsverschil worden de afzonderlijke standpunten naar buiten gebracht. Beide fracties vergaderen maandelijks minimaal één keer; volgende maand voor het eerst.

Een poging om dit jaar bij de Kamerverkiezingen al met een gezamenlijke lijst te komen, strandde vorig jaar nog op verzet bij het GPV. Ook Schutte leek toen nog niet erg warm te lopen voor een fusie tussen het GPV met zijn nogal strikte achterban en de RPF, waarin orthodoxe christenen van allerlei snit zijn vergaard. Besloten werd toen een commissie in te stellen om te kijken of de partijen onder één paraplu kunnen worden gebracht.

RPF en GPV straalden afgelopen zaterdag (en niet zondag zoals eerder abusievelijk gemeld) veel optimisme uit over de toekomstige samenwerking. Van Popta (GPV) van de werkgeversorganisatie MKB zei te verwachten dat er een gemeenschappelijke grondslag wordt gevonden.

GPV-lijsttrekker Schutte toonde zich meer ontspannen in zijn verhouding met Van Dijke dan in het verleden het geval leek. “Het is goed dat we de samenwerking niet hebben overhaast, maar we moeten nu wel ruim voor de volgende Kamerverkiezingen knopen hebben doorgehakt”, zei Schutte.

De beide partijen betreuren het dat de verwante SGP niet kan aanschuiven. De opvatting van de SGP dat vrouwen geen politiek ambt kunnen bekleden scheidt deze partij van de andere. De recente opmerking van de SGP dat de toekomstige echtgenote van prins Maurits het katholieke geloof moet verruilen voor het protestantse versterkt volgens RPF-voorzitter Van de Berg dat isolement: “De Kamerfractie van de SGP is de gevangene van een deel van de achterban die dit soort dingen graag hoort. Dat is jammer, want met de SGP-fractie kunnen we heel goed werken.”