In Duitsland bepleiten 150 economen uitstel van euro

BONN, 9 FEBR. Opnieuw heeft in Duitsland een groep economen opgeroepen tot uitstel van de euro. De economische omstandigheden in Europa zijn dermate verslechterd, dat de hardheid en stabiliteit van de euro worden bedreigd. Frankrijk en Duitsland, de motors van de Europese integratie, zijn onvoldoende uitgerust voor de hardere concurrentie in een monetaire unie. Dat schrijven 150 Duitse hoogleraren economie in een open brief aan de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung en de Britse Financial Times.

Vorige maand diende een andere groep van vier economen een klacht in bij het Constitutionele Hof in Karlsruhe, waarin ze pleiten voor uitstel van de Europese munt. Juridische experts achten de kans echter gering dat deze klacht tot uitstel zal leiden. In 1993 oordeelde het Hof bij een soortgelijke klacht, dat als de regering voldoet aan de criteria die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht, invoering van de euro niet in strijd is met de Duitse grondwet.

De open brief aan de twee kranten is een initiatief van Manfred Neumann, professor economie aan de Universiteit van Bonn en voorzitter van een economische adviesraad. De brief is ondertekend door onbekende economen. Er is geen steunbetuiging gekomen van de toonaangevende economische experts, die deel uitmaken van de twee belangrijkste adviesorganen voor de Duitse regering: de groep van Vijf Wijzen en de zes economische instituten.

De groep van 150 hoogleraren onderstreept beslist geen tegenstander van de euro te zijn. Maar de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) vereist een dermate grote discipline van alle lidstaten, dat een “zwakke euro de start van de EMU met een zware hypotheek belast”.

De economen wijzen erop dat een aantal EU-landen weliswaar vooruitgang heeft geboekt met sanering van hun begroting. Maar in de grote landen zoals Italië, Frankrijk en Duitsland is het consolideringsproces “te laat en te halfhartig begonnen”. De groep hoogleraren wijst erop dat “ondanks het ongewoon lage renteniveau, dat tot verlichting van de rentelast op de begrotingen leidt, en ondanks de talrijke voorbeelden van creatief boekhouden”, de kernlanden er niet in slagen om exact en duurzaam aan de vereiste criteria te voldoen.

    • Michèle de Waard