IMF: nieuw plan tegen grote crises

NEW YORK, 9 FEBR. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werkt aan een nieuw pakket van maatregelen dat crises op grote schaal, zoals die in Zuidoost-Azië, in de toekomst moet voorkomen. Centraal daarin staat een veel nauwere controle van financiële en economische ontwikkelingen.

Landen moeten in de eerste plaats meer gegevens over hun beleid naar buiten brengen, waardoor een doeltreffender beoordeling mogelijk wordt. Daarnaast dienen buurlanden elkaars ontwikkelingen vaker onder de loep te nemen waardoor ze elkaar kunnen stimuleren of elkaar onder druk kunnen zetten om toch vooral een gezond beleid te voeren.

Volgens algemeen IMF-directeur Camdessus, die de maatregelen gisteren in New York ontvouwde, zullen hervormingen in de financiële sector eveneens bijdragen tot beperking van het crisisgevaar. Ook ziet het IMF graag betere nationale wetgeving voor faillissementen en een nauwere betrokkenheid van het internationale bedrijfsleven bij het oplossen van schuldenproblemen van landen.

Daarnaast moeten meer landen de mogelijkheid krijgen op internationale kapitaalmarkten geld te lenen. Daarvoor is een verdere en vooral ordelijke liberalisering in deze sector nodig.

Ook de internationale financiële instellingen moeten versterkt worden, inclusief hun middelen. Vrijdag bekrachtigde het IMF-bestuur het plan om deze middelen met 45 procent uit te breiden. Tijdens de laatste jaarvergadering in Hongkong hadden de ministers van de lidstaten al ingestemd met de verhoging van 199 miljard tot 288 miljard dollar.

De parlementen van de afzonderlijke landen moeten deze uitbreiding nog bekrachtigen. Dat moet leiden tot het vereiste minimum van 85 procent van de stemmen die de lidstaten binnen het IMF hebben. Of die ondergrens wordt gehaald is nog de vraag. De Verenigde Staten hebben in het fonds een stem van bijna 18 procent. Hun steun is daarom van groot belang, maar het Congres ligt al enige tijd dwars. Het Witte Huis is voor uitbreiding van de middelen. (Reuters)