GroenLinks rekent op groei naar acht zetels

Het congres van GroenLinks heeft afgelopen zaterdag de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer vastgesteld. De politiek leider van GroenLinks, P. Rosenmöller, zet zich sterk af tegen PvdA en VVD, terwijl hij het CDA zodanig ziet opschuiven dat het in zijn vaarwater terecht is gekomen.

AMERSFOORT, 9 FEBR. GroenLinks rekent op acht zetels bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 6 mei. Dat bleek zaterdag op het congres van GroenLinks waarbij de kandidatenlijst voor deze verkiezingen werd vastgesteld. De partij heeft nu vijf zetels en staat in de peilingen op een winst van drie tot zes zetels.

Na langdurige stemmingen stelde het congres de lijst ongewijzigd vast. De lijst was opgesteld door een commissie onder leiding van oud-fractievoorzitter van de PPR R. Beckers. De huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer, P. Rosenmöller, werd door vrijwel alle congresdeelnemers tot lijsttrekker gekozen.

Veel leden van GroenLinks hadden kritiek op het ontbreken van een specialist 'buitenland, defensie en ontwikkelingssamenwerking' in de toekomstige fractie. De huidige woordvoerder met deze onderwerpen in portefeuille, L. Sipkes, keert om persoonlijke redenen niet terug in de Tweede Kamer. Daardoor ontbreekt het volgens de congresgangers aan een vertegenwoordiger van de pacifistische stroming binnen de partij, die voortkomt uit een van de vier partijen waaruit GroenLinks is ontstaan, de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP).

De eerste nieuwe kandidaat op de lijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen, F. Halsema, staat op de derde plaats. Zij werkte tot voor kort bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. De criminologe wordt ingezet om de kiezers die twijfelen tussen PvdA en GroenLinks voor de laatste partij te winnen.

Volgens verscheidene congresgangers bestaat er een grote groep aanhangers van GroenLinks, die mogelijk hun stem zullen uitbrengen op de sociaal-democraten, bevreesd als ze zijn dat anders PvdA-leider Kok het zal afleggen tegen VVD-leider Bolkestein.

Volgens Rosenmöller is daar geen enkele reden voor, “als Kok tenminste niet met handen en voeten aan de VVD gebonden is, maar ook eens naar het CDA wil kijken”.

Rosenmöller meent dat het CDA, “dat de halve CNV-top op de lijst heeft staan”, een socialere koers wil varen en zo in de richting van zijn partij is opgeschoven.

Het CDA is volgens de leider van GroenLinks zo sterk opgeschoven dat het op één punt zelfs in zijn vaarwater is gekomen.

De christen-democraten, die tegelijkertijd in Breda congresseerden, presenteerden daar een voorstel om binnen twee jaar tot een wettelijk recht op het werken in deeltijd te komen. Dit tot grote ergernis van Rosenmöller, die een vergelijkbaar voorstel op 16 december vorirg jaar in de Eerste Kamer zag sneuvelen, toen de CDA-fractie samen met de VVD tegen zijn initiatief-wetsontwerp over deeltijd stemde.

Rosenmöller haalde fel uit naar VVD-leider Bolkestein en de “tendentieuze wijze” waarop deze “het onderwerp asielzoekers aankaart”. De lijsttrekker van GroenLinks sprak van “de bekende chantagepolitiek” van Bolkestein ten opzichte van andere partijen over de asielzoekers, met als inzet het aantal asielzoekers te verminderen. Rosenmüller: “Zo van: als jullie niet doen wat ik wil, dan maak ik er een verkiezingsitem van.”

Rosenmöller pleitte voor een “generaal pardon voor de witte illegalen die hier wel hebben gewerkt, en belasting en premie hebben afgedragen”.

Hoelang die werkzame periode moet zijn, zei hij niet. De maatregel past in een van de vijf 'speerpunten' waarmee GroenLinks de landelijke verkiezingen ingaat. Naast 'solidariteit, ook over de grenzen heen', zal tijdens de campagne de nadruk worden gelegd op 'betaalbare gezondheidszorg', milieu, onderwijs en 'eerlijk delen'.