Ziektewet

In NRC Handelsblad van 5 Februari stond het bericht dat procureur-generaal Steenhuis zich evenals zijn chef Docters van Leeuwen heeft ziekgemeld. Daarmee is blijkbaar elke communicatie met gezaghebbenden uitgesloten.

De gedachte dringt zich op, dat hier misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de Ziektewet biedt. Het ligt voor de hand om zekerheid te scheppen door het zo spoedig mogelijk inschakelen van een deskundig controlerend geneesheer.