Waarnemers bij verkiezingen

DEN HAAG, 7 FEBR. Voor het eerst zullen buitenlandse waarnemers worden uitgenodigd om de Tweede-Kamerverkiezingen op 6 mei te volgen. De waarnemers zullen vooral uit landen komen waar het democratiseringsproces op gang komt. Op 6 mei zullen de waarnemers in de stemlokalen aanwezig zijn en kunnen zij zittingen van hoofdstembureaus en centrale bureaus bijwonen. Ook kunnen ze activiteiten in het kader van de campagnes van politieke partijen bezoeken.