Utrechtse politie stopt positieve discriminatie

UTRECHT, 7 FEBR. De politieregio Utrecht is opgehouden met het voorkeursbeleid voor vrouwen en allochtonen. Het korps moet tot 2001 zo'n vijfhonderd nieuwe agenten aannemen, zodat de werving breder moet worden aangepakt. Bovendien zijn de afgesproken streefcijfers gehaald, aldus een woordvoerder van de politieregio.

De werving van 500 agenten is nodig in verband met de uitbreiding van het korps met 350 agenten en de opvang van het natuurlijk verloop. “Het Utrechtse korps is een van de sterkste groeiers en we merken nu al dat we bij de werving moeten concurreren met andere politieregio's”, zegt de woordvoerder.

Op een totaal van 2800 arbeidsplaatsen telt het korps nu 666 vrouwen en 220 allochtonen. Daarmee zouden de streefcijfers (25 procent vrouwen en 200 à 250 allochtonen) zijn bereikt die met de bonden en de minister zijn afgesproken.

De vrouwelijke politiemedewerkers zijn vooral werkzaam in de ondersteunende administratieve en technische functies. Bij de allochtone medewerkers zit 50 procent in de zogenoemde executieve, echte politiefuncties. Het streven blijft erop gericht om meer vrouwen en allochtonen in die functies te krijgen, aldus de politiewoordvoerder. In Utrecht bedraagt het aandeel vrouwen in de executieve functies nu veertien procent, iets boven het landelijk gemiddelde. Koploper is Amsterdam-Amstelland met 19 procent.

Een woordvoerder van de Nederlandse Politiebond (NPB) reageert verbaasd op het besluit van het Utrechtse korps. Zij wijst erop dat de streefcijfers juist nadrukkelijk betrekking hebben op de executieve functies. In 1985 is vastgesteld dat in tien jaar 25 procent van de executieve functies zou worden bezet door vrouwen. Omdat dat niet haalbaar bleek, werd 2000 het streefjaar. “Dat Utrecht die 25 procent nu bereikt zou hebben, is heel gemakkelijk gezegd.”

Zelfs al zou het streefcijfer gehaald zijn, is er nog geen reden om achterover te leunen, meent de NPB-woordvoerder. “Er zijn korpsen die in de richting van de 25 procent komen en hun streefcijfer zelf ophogen naar 30 procent. Het gaat erom dat je met je korps een afspiegeling van de samenleving wil zijn. Maar onder de druk van een zak met geld, wordt dat weer losgelaten. Er komt inderdaad krapte op de arbeidsmarkt. Defensie en brandweer willen ook vrouwen en allochtonen hebben. Het gaat er dan om dat de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk zijn. In Amsterdam hebben ze bijvoorbeeld een politie-opleiding voor herintredende vrouwen in het leven geroepen. De werving moet gewoon doorgaan.”