Studiehuis

Met enige verbazing en verdwazing volg ik de ontwikkelingen en de discussie inzake de invoering van examenprofielen in de tweede fase Havo/VWO. De reactie van dr. A. Heertje en dr. W. Kanning (NRC Handelsblad, 3 februari) acht ik kenmerkend voor de drogredenen die voorstanders van het nieuwe programma aanhangen.

De voorstanders van studiehuis en profielen verwarren zelfstandigheid met een weinig intensieve begeleiding. Zij zijn de mening toegedaan dat zelfstandigheid kan worden aangebracht door examenkandidaten met een kluitje in het studiehuis te sturen.

Zelfstandigheid zou echter moeten inhouden dat het onderwijs gestuurd wordt door de vragen en behoeften van de leerling, niet dat hij aan zichzelf wordt overgelaten.

Veel ouders en hun kinderen zien zich straks gedwongen een beroep te doen op huiswerkinstituten, die nu al her en der als quango's uit de grond schieten. Wat dan overblijft van het zelfstandig leren? Niet meer dan dat zij die het niet betalen kunnen geconfronteerd zullen worden met grotere obstakels en slechtere examenresulaten.