SFOR Bosnië blijft even sterk

BRUSSEL, 7 FEBR. De door de NAVO geleide vredesmacht in Bosnië, SFOR, zal op vrijwel dezelfde sterkte worden voortgezet als het huidige mandaat in juni afloopt. Die inschatting maken verschillende bronnen bij de NAVO. Het militair comité van het bondgenootschap heeft vier opties uitgewerkt, van volledige terugtrekking tot handhaving op de huidige sterkte van 32.000 man.

Volgende week buigen de ambassadeurs van de zestien NAVO-landen zich over de opties. Naar verwachting wordt besloten tot een kleine reductie van met name Amerikaanse troepen. Momenteel nemen ongeveer 8.000 Amerikanen deel aan SFOR. De NAVO-militairen hebben deze week tot diep in de nacht moeten vergaderen over de bewoording van hun opties voor de opvolger van SFOR. Discussiepunt was onder meer het voorstel om militaire politie naar Bosnie te sturen. Zij zouden werk moeten doen wat de lokale politie niet kan of wil doen en wat niet onder het mandaat valt van de huidige internationale politiemissie.