Procedure om poster Newman

UTRECHT, 7 FEBR. De erven van de Amerikaanse schilder Barnett Newman beginnen een gerechtelijke procedure tegen het aartsbisdom Utrecht vanwege het uitbrengen van de affiche Who's afraid of God? Deze poster was geïnspireerd op het beschadigde doek Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III, dat in 1986 in Amsterdam door een man met een stanleymes werd vernield.

Het aartsbisdom heeft gisteren laten weten deze gang van zaken te betreuren. De erven worden vertegenwoordigd door de stichting Beeldrecht. Zij eisen 'compensatie van de nadelige gevolgen en de door hen geleden schade'. Beeldrecht had al eerder laten weten 25.000 gulden schadevergoeding te willen. Ook eisten ze dat alle posters zouden worden teruggehaald, omdat zij inbreuk zouden maken op het auteursrecht van Newman en kunstvandalisme zouden verheerlijken.

De advocaat van het aartsbisdom wijst de verwijten en eisen van de hand. Volgens hem zijn er wezenlijke verschillen tussen de poster en het schilderij, onder andere door het kleurgebruik en de omvang - de poster is ettelijke malen kleiner dan het schilderij. Newman schilderde een enorm rood vlak met aan de ene kant een gele en aan de andere kant een blauwe streep. Bij de poster van het bisdom waren de kleuren van de zijstroeken omgedraaid. Bij een herdruk zijn de zijstroken gewijzigd in groen en lichtblauw.