Privatiseren

In NRC Handelsblad van 20 januari staat de bespreking van een proefschrift onder de kop 'Privatisering verhoogt de doelmatigheid niet'. In het proefschrift worden daartoe de nodige voorbeelden aangedragen en op het oog maakt zo'n opsomming de indruk dat het niet goed gaat met de privatisering in het algemeen.

Opmerkelijk is dat de promovendus volgens de recensent vaststelt dat: “veranderingen bij overheidsorganisaties langzamer gaan vanwege de relatief sterke rechtspositie van het personeel”. Naar mijn mening is deze conclusie exact de oorzaak van het feit dat de doelmatigheid niet wordt verhoogd.

De promovendus had zich veel moeite kunnen besparen door een onderzoek te initiëren naar de problematiek die de rechtspositie van het overheidspersoneel vormt bij 'elke' verandering.