Oernatuur

Ecoloog Frans Vera, medewerker van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, pleit voor de aanleg van oernatuur in Nederland (Z 10 jan). Zijn stelling is: er is toch te veel landbouwgrond. Voor het gemak gaat hij daarbij voorbij aan het feit dat de wereldbevolking snel groeit en er wereldwijd veel landbouwgrond verloren gaat door stadsuitbreiding en erosie.

Bovendien leven we op dit moment in de luxe situatie dat we in een belangrijk deel van onze grondstoffenbehoefte voorzien middels de eindige voorraad van fossiele delfstoffen.

Hij ziet ook over het hoofd dat het niet erg logisch is om in Nederland met veel moeite en geld stukjes oernatuur aan te leggen, terwijl voor eenzelfde bedrag in het buitenland veel meer natuur te beschermen zou zijn. Daar komt bij dat de Nederlandse polders nog niet zo lang geleden door de mens met veel inspanning op de zee veroverd zijn. Met dit gevoel voor geschiedenis is de heer Vera overigens niet behept.

De vraag die hij niet beantwoordt is: waarom moet er oernatuur komen op een afstand van een half uur rijden vanaf de Randstad? Wil hij een recreatiemogelijkheid erbij voor een grote groep van stedelingen? Het antwoord op deze vraag is: nee, daarvoor zijn deze gebieden niet geschikt en ook niet bedoeld.

Het is duidelijk dat de nieuwe natuurgebieden een prachtige speeltuin zijn: voor natuurbeheerders en biologen, die er hun slimme ideeën en interessante theorieën over hoe Nederland er in een grijs verleden uitzag, nu eindelijk eens in de praktijk kunnen uitproberen. Gelukkig maar dat Nederland een rijk land is, alle kansen dus voor prestigieuze natuurontwikkelingsprojecten!

    • D. Kasse