Nevenfuncties

In NRC Handelsblad van 2 februari trof ik in de rubriek Internet-brieven een bericht aan van A. Groenedijk. Die brief is feitelijk niet juist.

In de 'Notitie betreffende de automatiserings-portefeuille en daaraangelieerde activiteiten van procureur-generaal dr. D.W. Steenhuis' door de Directie Rechtspleging van het ministerie van Justitie, zijn de volgende conclusies vermeld: de heer Steenhuis heeft nimmer als formeel opdrachtgever gefungeerd voor een van de projecten die in de lijst is opgenomen, hij is daartoe ook niet in de positie geweest en hij is op twee uitzonderingen na nooit direct bij de uitvoering van de projecten betrokken geweest.

In een van die gevallen hebben twijfels bij Steenhuis over de adequaatheid van de inhoud van het rapport geleid tot een contra-expertise door een ander bureau.

    • Drs. E.E.P. Korving
    • Bakkenist Management Consultants