Koninklijk vermogen

In de bijlage over koningin Beatrix (29 januari) wordt gesteld dat ik in de Haagse Post van 6 februari 1988 terugkwam op mijn schatting van 7 miljard als mogelijk vermogen van de koninklijke familie.

Niets is minder waar. Ik schreef ondermeer dat vaststaat dat de koninklijke familie in 1894 investeerde in de 'Koninklijke' (en wel voor 5 procent) en er is geen aanwijzing of reden te verzinnen dat dit bezit is verkocht. Verder schreef ik ook dat de 7 miljard ook de inschatting was van 80 procent van de topfunctionarissen die ik geïnterviewd had in 1985.

Ik acht de schatting van 7 miljard koninklijk vermogen daarom nog altijd relevanter dan de schattingen van enkele tientallen miljoenen. Ik schreef alleen dat deze gissing achteraf gezien misschien beter niet gepubliceerd had kunnen worden omdat deze ten onrechte als een bewezen feit werd gepresenteerd in allerlei (roddel)bladen.

    • Jos van Hezewijk