Kabinet worstelt met reparatie koopkracht

DEN HAAG, 7 FEBR. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over koopkrachtcompensatie. Het acht deze compensatie nodig omdat bepaalde inkomenscategorieën er de afgelopen maand netto op achteruit zijn gegaan. Dit terwijl het kabinet koopkrachtverbetering in het vooruitzicht had gesteld.

Premier Kok onderstreepte gisteren dat het kabinet zich bij de compensatie wil richten op de categorieën die er daadwerkelijk op achteruit zijn gegaan. Dat zijn bijvoorbeeld AOW'ers met een klein aanvullend pensioen, WAO'ers en WW'ers met een uitkering boven het minimum en mensen met een VUT-uitkering.

Naar verluidt neigt het kabinet naar een tijdelijke belastingverlaging voor met name deze categorieën. Kok wilde echter niet ingaan op de vormgeving van de koopkrachtreparatie. “Er is nog rekenwerk nodig. Je moet weten of wat je wil ook kan”, aldus de premier.

VVD-leider Bolkestein riep gisteravond vanuit Arnhem, waar zijn partij het begin van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen inluidde, het kabinet op “zo snel mogelijk” de koopkracht te verbeteren van AOW'ers met een klein aanvullend pensioen en zelfstandigen.

Minister Melkert (Sociale Zaken) heeft in het kabinet voorgesteld om iedere werknemer, gepensioneerde en uitkeringsgerechtigde honderd gulden te geven. De meest gedupeerde inkomenscategorieën zouden hier bovenop nog een variabel bedrag krijgen. Dit idee vond onvoldoende weerklank. Eerder had hij voorgesteld om iedereen tweehonderdvijftig gulden te geven; dat voorstel was zo duur dat het meteen werd verworpen.

Melkert zegde vorige week in debat met de de Tweede Kamer reparatie-maatregelen toe nadat was gebleken dat veel mensen er door wijzigingen in de tarieven voor belastingen en sociale premies sinds januari netto op achteruit waren gegaan. Hoewel de nettobedragen van januari lager uitvallen, meende de minister dat de koopkracht over het hele jaar voor nagenoeg iedereen zal stijgen. Melkert sprak van “een verschil tussen de berekende en beleefde feiten”. Niettemin is gekozen voor compensatie.