Kabinet laat groei Schiphol toe met 20.000 vluchten

DEN HAAG, 7 FEBR. Het kabinet werkt aan een meerjarenplan voor de verdere groei van Schiphol. Dit jaar zou de nationale luchthaven 20.000 extra vluchten mogen verwerken, oplopend tot 100.000 extra vluchten over vijf jaar. Voor dit jaar waren oorspronkelijk 360.000 starts en landingen voorzien.

Premier Kok zei gisteravond na de ministerraad dat “het kabinet een positieve houding heeft” tegenover een extra groei met 20.000 vluchten dit jaar. Overigens is dat de helft minder dan het aantal waarop de luchthaven en een aantal luchtvaarmaatschappijen hadden aangedrongen.

De komende week wordt bekeken of deze extra groei juridisch mogelijk is. Vorig jaar stemde de rechter in met het gedogen van een wegens milieugrenzen onwettige overschrijding van het aantal vluchten, op voorwaarde dat een dergelijke overschrijding niet weer voor zou komen.

Kok hield gisteren een slag om de arm door te stellen dat “we er rekening mee moeten houden dat wat we willen, niet kan”. Juristen buigen zich nu over de vraag of de rechter geneigd zal zijn nog één maal een gedoogbeleid te tolereren, als duidelijk kan worden gemaakt dat er sprake is van een lange-termijnplan.

De kans is namelijk groot dat het niet lukt nog dit jaar een aantal wettelijke normen op het gebied van geluidsoverlast te veranderen die algemeen als absurd worden beschouwd, maar die wel verdere groei van het aantal vluchten in de weg staan. Het kabinet hoopt dat een rechter in dat geval wil anticiperen op een nieuw, wettelijk kader voor een langere termijn van vijf jaar.

De Tweede Kamer reageerde verdeeld. GroenLinks-fractieleider Rosenmöller sprak van een “onbetrouwbaar” kabinet. PvdA-Kamerlid Van Gijzel zei “niet ontevreden” te zijn. Volgens hem was sprake van een “beheerste en selectieve” groei.

De luchtvaartlobby is redelijk tevreden. Schiphol meent dat op deze manier sprake is van “beheerste groei”. Een KLM-woordvoerder zei dat “we onze doelstelling weliswaar niet halen, maar daar staat meer expansie tegenover dan eerder gedacht”. Gisteren nog demonstreerden KLM, Transavia en Martinair, die zeggen veel vluchten te moeten annuleren wanneer de luchthaven dit jaar niet verder mag groeien, op het Binnenhof tegen een mogelijke beperking van de groei. Onder de protesterenden bevonden zich de topmannen van de bedrijven.

Woordvoerder W. Duyvendak van Milieudefensie sprak van een “verkeerd signaal” aan de luchtvaartsector, nu “wetsovertreding beloond lijkt te worden”. Hij herinnerde er aan dat het kabinet enkele jaren geleden onder selectieve groei 430.000 vluchten in het jaar 2015 verstond, op een banenstelsel met een nieuwe, vijfde baan. “We gaan nu dus op een vierbanenstelsel doorgroeien naar een hoger aantal vluchten dan was voorspeld voor het vijfbanenstelsel”, aldus Duyvendak.