Heb Durf

Het tennispark van Landsmeer ligt aan de rand van het waterrijke natuur- en recreatiegebied 't Twiske. Vandaar dat het een genoegen is vanuit de bestuurskamer van tennisvereniging Heb Durf een blik op de omgeving te werpen. Aan alle kanten bevinden zich ramen. Als een veredelde dakkapel ligt deze vergaderruimte boven de kantine. Ver verheven boven de tennisspelers trekken de leden van het bestuur en talrijke commissies zich hier terug om te praten.

Vanaf het aangebouwde balkon kunnen ze neerkijken op het zes banen tellende parkje. Zo bijzonder is deze bestuurskamer in vergelijking met andere zeker niet. Maar opvallend is toch wel dat zich aan het plafond van het balkon twee spotjes bevinden. Dan hoeven de gezagsdragers van de club bij zomeravond niet op hun uitkijkpost in het donker te zitten, zou je denken. Het is een ideetje van de architect, die bij het ontwerp zijn gevoel voor romantiek kennelijk niet heeft kunnen bedwingen. Creativiteit kan hem sowieso niet worden ontzegd.

Hij vond dat het gebouw met een plat dak te gewoon was en stelde voor er een dakkamertje bovenop te zetten. Er moet een kop op, was zijn filosofie. Mede daardoor vertoont het clubhuis lichte gelijkenis met een pagode. Heel mooi, riepen spelers, leden van het bestuur en leden van de talrijke commissies in koor nadat zes jaar geleden de bouw was voltooid. Maar wat moeten we met die zolder? Totdat een verlichte geest opperde er een vergaderruimte van te maken. Er werd een tafel met acht stoelen neergezet, kasten waarin elke commissie haar benodigdheden kan opbergen en er werden twee lantarentjes opgehangen om de sfeer te veraangenamen. Bij de bijna zeshonderd leden bestaat de indruk dat zich in het kamertje het heilige der heilige van de club bevindt. Wie in de buurt van de trap naar de bestuurskamer komt, vraagt om een berisping.

Sommige leden die wel bevoegd zijn de trap te beklimmen, komen ervoor uit dat ze liever beneden vergaderen. Daar is het gezelliger. Dicht bij de bar, de drank, de tennisbanen en de gewone leden. Met bijna vijf ton heeft de gemeente de bouw destijds financieel ondersteund. Het zou een architectonisch verantwoord clubhuis kunnen zijn. Mensen in het dorpje aan de rand van Amsterdam durven over een prestige-object te spreken. Dat moet wel cynisch bedoeld zijn.

    • Guus van Holland