DYSLEXIE (3)

In het Advies van een commissie van de Gezondheidsraad (1995) wordt aanbevolen leerlingen met leesproblemen eerst door de school te laten helpen. Als dat na een ruime overbruggingsperiode niet baat, is deskundige hulp van buiten de school noodzakelijk.

Na jaren van werk en het eindeloos zoeken naar erkenning voor de problemen blijkt dat er niets wordt gedaan met de uitkomst van het rapport van de Gezondheidsraad. Minister Borst dreigt nu dit uitvoerige rapport in de prullenbak te gooien. ('Zwakke lezers in de kou', W&O, 17 januari). Dit is niet alleen een verspilling van het intensieve werk, maar - veel erger - ook een verspilling van jonge mensen met een hoop mogelijkheden. Dyslexie is een nationaal probleem, dat als zodanig dient te worden aangepakt. Dyslectici zou daarom gerichte hulp moeten worden geboden.