CDA streeft naar wettelijke regeling voor deeltijdwerk

BREDA, 7 FEBR. Het CDA wil werkgevers en werknemers twee jaar de tijd geven om een wettelijke regeling te treffen voor het werken in deeltijd. Komt die regeling er niet, dan moet elke werknemer het recht krijgen om een dag per week minder te werken.

De partijraad van het CDA, die gisteren in Breda het verkiezingsprogramma besprak, stemde in met dit voorstel van een werkgroep onder leiding van het Tweede-Kamerlid A. Bijleveld. “Dit is een antwoord in christen-democratisch perspectief op de wens in de partij om het recht op deeltijdwerk wettelijk te regelen”, zei partijvoorzitter Helgers. Volgens lijsttrekker De Hoop Scheffer komt zo “de verantwoordelijkheid waar die hoort, bij de sociale partners”.

Het wettelijk regelen van deeltijdwerk zorgde vorig jaar voor verdeeldheid binnen het CDA. De Tweede-Kamerfractie van de partij stemde in met een initiatief-wetsvoorstel van het Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks), maar in de Eerste Kamer stemde het CDA uiteindelijk tegen en sneuvelde het wetsvoorstel. Het CDA kondigde toen aan zelf met een initiatief-wet te komen.

Dat voorstel werd gisteren gepresenteerd als een aanvulling op het verkiezingsprogramma. Het CDA wil een kaderwet, waarin wordt vastgelegd dat het recht op deeltijdwerk wordt geregeld in de CAO of in afspraken tussen bedrijven en de werknemersvertegenwoordiging. Als er over binnen twee jaar geen regeling is, dan kan elke werknemer zijn werktijd met twintig procent verkorten. “Dit prikkelt de sociale partners om zelf met een regeling te komen”, zei Bijleveld.

Kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers, die niet onder een CAO vallen, krijgen een uitzonderingsbehandeling. Als de werkgever hier geen regeling treft, kan de werknemer met een administratieve procedure een regeling afdwingen. De zorgen over de gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf wogen destijds voor de CDA-senatoren zwaar bij de afwijzing van het voorstel-Rosenmöller.

Het CDA wil het mensen ook gemakkelijker maken om voor familieleden te zorgen. Werknemers moeten wettelijk het recht krijgen om “niet-voorzienbaar” (bijvoorbeeld voor een onverwacht ziek familielid) betaald verlof op te nemen. Dit zou jaarlijks ongeveer 300 miljoen gulden gaan kosten.

Het CDA wil het aantal koopzondagen beperken. Op het moment staat de winkeltijdenwet twaalf koopzondagen in een jaar toe. Het partijbestuur scherpte dit programmapunt aan na een discussie onder de partijleden.

De partijraad bracht verder geen grote wijzigingen aan op het programma, dat vandaag zou worden vastgesteld door het congres van de partij. Uitvoerige discussie was er over het herinvoeren van hoger beroep voor asielzoekers. Een deel van de achterban wilde het hoger beroep om humanitaire redenen weer terug, het partijbestuur niet. Uiteindelijk volgde de partijraad het partijbestuur.