Brigade-generaal M. Urlings

Brigade-generaal M. Urlings (47) wordt per 24 april plaatsvervangend bevelhebber van de Koninklijke Landmacht. Urlings, die in zijn nieuwe functie wordt bevorderd tot generaal-majoor, is nu sous-chef Beleid en Bedrijfsvoering van de Directie materieel van de Landmacht. Hij volgt generaal-majoor A. Blomjous op, die hoofd wordt van de militaire afdeling van de permanente Nederlandse vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel. Blomjous woont in die functie de vergaderingen bij van het militair comité van de NAVO.