Bindend advies doet hard studeren

LEIDEN, 7 FEBR. De helft van de eerstejaars studenten aan de Rijksuniversiteit Leiden zal naar verwachting de propedeuse binnen één jaar afronden. Landelijk lukt dat slechts 35 procent van de studenten. Driekwart van de Leidse eerstejaars zal genoeg studiepunten (de helft) halen om te mogen blijven op de universiteit.

Dit blijkt uit een evaluatie van het nieuwe Leidse onderwijssysteem, dat dit studiejaar voor het eerst leidt tot een zogeheten bindend studie-advies. Als enige universiteit stuurt Leiden eerstejaars studenten voortaan weg als zij minder dan de helft van het aantal studiepunten halen binnen één jaar.

De universiteit wil er zo voor zorgen dat schoolverlaters een geschikte studie kiezen en voorkomen dat studenten “eindeloos hier rondhangen zonder iets te bereiken”, aldus rector magnificus W.A. Wagenaar, die de cijfers gisteren toelichtte. Vorig jaar had veertig procent van de Leidse eerstejaars in februari niet eens een kwart van het aantal studiepunten gehaald.

De studenten hebben vóór 1 februari met mentoren besproken hoe ze ervoor staan, zodat ze zich tijdig konden uitschrijven zonder dat dat hen geld zou kosten.

Volgens de wet kan dat tot 1 februari. In mei bekijkt de universiteit opnieuw hoe iedereen vordert en zullen mentoren studenten waarschuwen die op een negatief studie-advies afstevenen.

Volgens Wagenaar is in het nieuwe onderwijssysteem de begeleiding door docenten beter, de sociale controle onder studenten groter en geldt het niet meer als not done om hard te studeren. “Het komt niet meer voor dat studenten met wintersport gaan zonder dat ze één college hebben gevolgd”, aldus rechtendecaan H. Franken.

Toch valt het percentage eerstejaars in de sociale wetenschapppen dat nu op schema ligt (zeventig) tegen, erkent Wagenaar. “De opleiding bekijkt hoe dat komt, zodat dat dit studiejaar nog wordt verbeterd.”

Dit studiejaar schreven zich vijftien procent minder studenten in bij rechten in Leiden dan in voorgaande jaren, nadat de universiteit het bindend studie-advies had aangekondigd. Juist die faculteit behaalt nu betere resultaten, vindt Wagenaar. Ruim tachtig procent van die eerstejaars studenten zal waarschijnlijk mogen doorstuderen in september.

Opvallend is dat de verdeling van VWO'ers en studenten met een HBO-propedeuse in Leiden hetzelfde is als voorheen. “Aan het niveau van het diploma liggen de betere resultaten dus niet. Misschien hebben zich met name de gemotiveerde studenten ingeschreven, maar dat is moeilijk te meten”, aldus Wagenaar.