ASPIRINE OOK TER PREVENTIE VAN EEN EERSTE HARTINFARCT

Eén kinderaspirientje per dag is al vele jaren een heel gebruikelijk middel om een tweede hartinfarct te voorkomen. Of deze aanpak ook bruikbaar is ter preventie van een eerste hartinfarct, is tot nu toe omstreden. Er zijn aanwijzingen dat de preventieve toediening van aspirine de kans op een hersenbloeding statistisch gezien iets verhoogt.

In The Lancet (24 januari) vergelijken Britse onderzoekers het effect van dagelijks een lage dosis aspirine (75 milligram acetylsalicylzuur) met een dosis warfarine (rond 4 milligram) bij 5500 mannen met een hoog risico op een hartinfarct (te dik, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, familiaal belast). Een kwart van deze mannen kreeg een combinatie van beide preparaten en nog een ander kwart een placebo.

Aspirine en warfarine (een cumarinederivaat) verlagen op verschillende wijze de stollingsneiging van het bloed en daarmee de kans op vaatafsluitingen en een eventueel hartinfarct. Uit het Britse onderzoek blijkt dat zowel aspirine als warfarine 20% van de hartinfarcten voorkomen, vergeleken met een placebo. De combinatie aspirine/warfarine werkt nog beter (35% reductie) maar dat gaat ten koste van de veiligheid: er kwamen in deze groep beduidend vaker fatale hersenbloedingen voor.

In een commentaar in The Lancet concludeert de Nijmeegse hoogleraar Freek Verheugt dat het veel goedkopere aspirine net zo goed tegen een hartinfarct beschermt als warfarine. Betekent dit nu dat aspirine aan iedereen moet worden aanbevolen ter preventie van een hartinfarct? Verheugt vindt van niet. De kans op een hartinfarct is bij mensen met weinig risicofactoren minder dan een 0,5% per jaar. In dergelijke gevallen zal het slikken van aspirine een nauwelijks merkbaar effect hebben, terwijl dit middel, zoals bekend, maagklachten en zelfs maagbloedingen kan veroorzaken. Al is het risico op een hersenbloeding door aspirine (als gevolg van de verlaagde stollingsneiging) bij gezonde mannen niet erg groot, toch blijkt uit het Britse onderzoek dat er voor iedere drie met aspirine voorkomen hartinfarcten een invaliderende hersenbloeding optreedt. Alleen mensen met een duidelijk verhoogd risico op een hartinfarct doen er goed aan elke dag een lage dosis aspirine te slikken, bijvoorbeeld in de vorm van acetylsalicylzuur cardio.

Tot slot wijst Verheugt er ook nog op dat bovenstaande conclusies niet zonder meer gelden voor vrouwen: onder hen is nog steeds geen grootschalig onderzoek naar het nut van aspirine ter voorkoming van hartinfarcten afgerond. Het wachten is op de resultaten van de Amerikaanse Women's Health Study, waarvoor 40.000 gezonde vrouwen van middelbare leeftijd zijn gerecruteerd.