Zwolle wil busvervoer openbaar aanbesteden

ROTTERDAM, 6 FEBR. Burgemeester en wethouders van Zwolle willen nog dit voorjaar een voorstel indienen bij de gemeenteraad om het openbaar vervoer in de stad openbaar aan te besteden. In het jaar 2000 zouden de stadsbussen moeten rijden op basis van die aanbesteding. B en W van Zwolle verwachten door de openbare aanbesteding een kostenbesparing van tien tot twintig procent te bereiken.

Nu wordt het stadsvervoer in Zwolle verzorgd door Midnet, een van de dochterondernemingen van streekvervoersholding VSN. Het contract met Midnet loopt in 1999 af. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wil dat op den duur al het stads- en streekvervoer openbaar wordt aanbesteed en zij bereidt daartoe een wetsvoorstel voor.

Op dit moment wordt slechts 28 procent van de kosten van het stadsvervoer in Zwolle gedekt uit de verkoop van kaartjes. Dat zou moeten toenemen tot veertig procent in 2005. Het college gaat er daarbij van uit dat in beginsel dezelfde dienstregeling wordt uitgevoerd. Een kostenbesparing van tien à twintig procent bij een eerste openbare aanbesteding is gebruikelijk, zo wijzen ervaringen in andere landen uit. Door de concurrentie werken bedrijven na een openbare aanbesteding efficiënter.

De komende maanden moet een programma van eisen worden ontwikkeld voor de aanbesteding. Het college wil daarover zowel met de huidige vervoerder Midnet als met reizigersorganisaties overleggen.

Tot dusverre is alleen het busvervoer in Zuid-Limburg en in Noord-Beveland openbaar aanbesteed. In Limburg kreeg het Amerikaanse Vancom het contract, in Zeeland ZWN, de streekvervoerder die voordien ook het vervoer verzorgde. Aanbestedingen in Drenthe en Groningen zijn opgehouden naar aanleiding van een conflict met de vakbonden over de regels voor de overname van personeel door het bedrijf dat het contract verwerft.

In Zwolle moet het openbaar vervoer niet alleen efficiënter werken, ook moet de opbrengst omhoog. Er moeten dus meer reizigers in de bus. Een van de manieren om dat te bewerkstelligen is de bussen sneller te laten rijden door ze voorrang te geven bij stoplichten. Daartoe zijn vorig jaar al enkele verkeerslichtinstallaties aangepast; dit jaar volgen er meer.