Studie CPB naar subsidie op pensioenen

DEN HAAG, 6 FEBR. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft gisteren nieuwe munitie op tafel gelegd om een eind te maken aan de fiscale begunstiging van premiebetaling voor pensioenen en belasting te gaan heffen op beleggingswinsten bij pensioenfondsen.

In een werkdocument (De fiscale behandeling van pensioenbesparingen in discussie) becijfert het CPB dat jaarlijks 12 miljard gulden is gemoeid met de fiscale subsidies. Het Planbureau zegt uitdrukkelijk zelf geen standpunt in de discussie te willen innemen.

De hoogste topambtenaar, S. van Wijnbergen, van het ministerie van Economische Zaken, waaronder het CPB formeel ressorteert, zorgde vier weken geleden voor een sociaal en politiek stormpje door de fiscale subsidiëring van de pensioenpremies aan de orde te stellen.

In het traditionele nieuwjaarartikel dat de secretaris-generaal van Economische Zaken in het weeekblad ESB schrijft, pleitte Van Wijnbergen voor het afschaffen van de zogeheten omkeerregel. De omkeerregel komt erop neer dat betaalde pensioenpremies fiscaal afrekbaar zijn voor werknemers, en dat hun pensioeninkomsten na het 65-ste jaar pas worden belast. Op dat moment zijn de belasting- en premietarieven een stuk lager.

Kamerleden en werknemersorganisaties reageerden geprikkeld, doordat het kabinet een maand eerder met de sociale partners juist een convenant had afgesloten over een aantal aanpassingen van het pensioenstelsel, waarin over nieuwe fiscale maatregelen met geen woord wordt gerept.

In de kabinetsdiscussies over de nieuwe belastingnota waren voorstellen van Economische Zaken gesneuveld om de fiscale subsidie van pensioenpremies op te heffen. Minister Wijers van Economische Zaken viel Van Wijnbergen vorige week af, zo bleek uit beantwoorde schriftelijke vragen van CDA-kamerleden Hillen en Leers. “Aan de suggesties zoals geopperd in het artikel is in de kabinetsnota voldoende aandacht besteed”, aldus Wijers. “Het kabinet is daarbij tot het oordeel gekomen geen voorstel te doen voor afschaffing van de omkeerregel.”

Het CPB zet nu een aantal varianten op een rijtje, variërend van afschaffing van de omkeerregel tot wijzigingen in de belastingtarieven, waarbij de omkeerregel wordt gehandhaafd. Het schrappen van de omkeerregel stelt de overheid in staat om de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting ingrijpend te verlagen. Handhaving van de omkeerregeling met fiscale aanpassingen geeft de overheid de meeste speelruimte.