Stellingen

De mens is meer dan de som van zijn genen.

J.P. HEIDA, Rijksuniversiteit Groningen

In openbare sanitaire voorzieningen is de deurkruk het meest onhygiënische onderdeel.

M. VAN DEN DRIES, Rijksuniversiteit Leiden

Tegen de tijd dat een kind de aanbevolen leeftijdsgrens voor gebruik van speelgoed heeft bereikt, is het kind vaak niet meer geïnteresseerd in het desbetreffende speelgoed.

I.W.M. SCHUTTE, LU Wageningen

Gelet op de vergrijzing van het ledenbestand van de Vereniging 'De Friesche ELf Steden', dient de participatie van hartspecialisten aan de 'Tocht der Tochten' te worden aangemoedigd.

E.W.L. JANSEN, Universiteit Utrecht

Hoogwaardig commercieel openbaar vervoer is een contradictio in terminis.

M.A. VAN DEN DORPEL, Erasmus Universiteit Rotterdam

De geruisloze bevoorrading van de vele hoofdstedelijke coffeeshops doet vermoeden dat, dertig jaar na dato, Amsterdam alsnog kabouterstad is geworden.

F.J.C. VAN REE, Universiteit Van Amsterdam

Uit onderzoek in de vergelijkende taalkunde blijkt duidelijk dat in warme landen interessantere talen worden gesproken dan in koude landen.

J.P.A. DE RUITER, Katholieke Universiteit Nijmegen