Splitsing busgigant VSN kan doorgaan

UTRECHT, 6 FEBR. De drastische reorganisatie en sanering van Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN), dat vrijwel al het streekvervoer verzorgt, kan doorgaan. De raad van commissarissen heeft het bestuur deze week een fiat gegeven om de splitsing van het bedrijf voort te zetten.

In de nieuwe situatie, die in juni definitief wordt bezegeld, komen er twee busbedrijven, die vooralsnog de werknamen VSN-1 en VSN-2 hebben. Daarnaast komt er een technisch bedrijf, waar alle garages onder vallen. De oude VSN-dochters, die met namen als NZH, BBA en Midnet de meeste bekendheid hebben bij het publiek, worden opgeheven.

Tot 1 januari 2000 blijft er een overkoepelende holding bestaan, volgens de VSN om een gelijktijdig doorgevoerde afslanking te begeleiden. Van de 18.000 banen verdwijnen er 1000 onder het kantoorpersoneel. Enkele honderden banen staan op de tocht bij taxibedrijven en toerbusactiviteiten van VSN. Eerder aangekondigde ontslagen onder buschauffeurs zijn waarschijnlijk niet nodig, op voorwaarde dat de bonden akkoord gaan met minder starre dienstroosters. Overigens zijn de bonden fel tegen deze versoepeling.

Het aanhouden van de holding heeft echter ook andere gevolgen. De staat, enig aandeelhouder van de busgigant, is nu buitenspel gezet bij de rigoureuze ingrepen. De aandeelhoudersvergadering (die dus bestaat uit één persoon) had de splitsing kunnen tegenhouden. Maar omdat de holding nog twee jaar blijft bestaan, verandert er officieel niets. “Wat onder de holding gebeurt, is een zaak voor de commissarissen”, aldus directiesecretaris D. van Setten. De staat mag over twee jaar wel meepraten over het opheffen van de holding.

De splitsing is er gekomen onder druk van de politiek, die concurrentie in het streekvervoer nastreeft. VSN is volgens minister Jorritsma (Verkeer) zo groot, dat anderen geen kans krijgen op de busmarkt. Eén van de twee nieuwe busbedrijven, VSN-1, is overigens ook na de splitsing nog te groot. VSN wil dat oplossen door in bepaalde regio's het vervoer in aparte ondernemingen onder te brengen, waarvan VSN de minderheid van de aandelen houdt. .(ANP)