SGP: Marilène zou protestant moeten worden

DEN HAAG, 6 FEBR. Mocht prins Maurits het parlement toestemming vragen voor zijn huwelijk met Marilène van den Broek, dan moet de laatste ernstig overwegen het protestants-christelijk geloof aan te nemen. Dat heeft SGP-fractievoorzitter Van der Vlies gisteren gezegd. Hij reageerde daarmee op overigens officieel nog onbevestigde berichten dat Maurits die toestemming aan het parlement zal vragen om zijn rechten op de troon te kunnen behouden.

Van der Vlies noemde het katholieke geloof van Van den Broek “een ernstige zaak”. “Het Nederlandse koningshuis speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van onze natie. En dat was een protestants-christelijke natie. We hebben het indertijd zeer betreurd toen in 1964 prinses Irene overging naar het katholieke geloof.” Hem zou het daarom een lief ding waard zijn als de katholieke Van den Broek over zou stappen naar het protestants geloof.

Of de staatkundig-gereformeerden bezwaar zullen aantekenen tegen het verzoek van Maurits aan het parlement, zal pas blijken na een gezamenlijke vergadering van de Eerste- en Tweede-Kamerfractie van de SGP.

Het GPV reageert minder afwijzend op het katholiek geloof van de aanstaande echtgenote van Maurits. Fractieleider Schutte noemt het juist “positief dat in een tijd van ontkerstening het christelijk geloof een rol lijkt te spelen in het toekomstig huwelijk”. Schutte zegt 'lijkt', omdat Maurits, in tegenstelling tot zijn neef - kroonprins Willem-Alexander - geen openbare belijdenis van het geloof heeft afgelegd.

Maurits, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, is de vijfde in de lijn van erfopvolging. De parlementaire discussie over het huwelijk van Maurits en Marilène heeft een zekere precedentwerking, omdat Emily Bremers, de vriendin van kroonprins Willem-Alexander, ook een katholieke achtergrond heeft. Het huwelijk van Maurits en Marilène is gepland op 29 mei aanstaande.

De Rijksvoorlichtingsdienst wilde vanmorgen geen enkele mededeling doen over de vraag of Maurits al dan niet toestemming zal vragen. Politici van GPV en SGP noemen het echter “waarschijnlijk en voor de hand liggend” dat die toestemming gevraagd wordt. GPV-fractievoorzitter Schutte: “Men moet niet te gemakkelijk afzien van rechten die de grondwet een lid van het koninklijk huis geeft.” Schutte is overigens formeel noch informeel door premier Kok over het aanstaand huwelijk van Maurits en Marilène gepolst.

Als de toestemming wordt gevraagd zullen Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal in een gezamenlijke vergadering in de Ridderzaal in Den Haag over een speciaal wetsvoorstel debatteren dat het huwelijk regelt.

Premier Kok, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het koninklijk huis, zal dan het - korte - wetsvoorstel verdedigen.