Ramsj

Bruce Duffy: De wereld die ik aantrof. Ingenaaid, Wereldbibliotheek 1991, van ƒ 49,50 voor ƒ 15,- Het Martyrium Amsterdam.

'Een magistrale roman', zo oordeelde Gerrit Krol in NRC Handelsblad, waarbij hij het talent van Duffy als volgt typeerde: 'een paar ogen die alles zien, oren die elke opmerking hebben gehoord, en een gevoel dat weet wat er gevoeld kan worden en begrijpt wat er gaande is'. Hoofdpersoon van het boek is niemand minder dan Ludwig Wittgenstein (1889-1951), wiens leven door Duffy minutieus in kaart wordt gebracht, met als hoogtepunt de voortdurende strubbelingen tussen Wittgenstein en Bertrand Russell.