Probleem hoger personeel; CAO-overleg Akzo Nobel vastgelopen

ROTTERDAM, 6 FEBR. Het CAO-overleg tussen chemieconcern Akzo Nobel in Arnhem en de vakbonden is vanochtend, na een nacht onderhandelen, vastgelopen. “De kloof tussen Akzo en ons is enorm”, zegt FNV-onderhandelaar B. Roodhuizen. “Als die niet kleiner wordt, komen er acties”.

De onderhandelingen liepen onder meer vast op de loonsverhoging die de bonden voor de 18.000 werknemers van Akzo eisen. De bonden willen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar een loonsverhoging van 3,75 procent in een CAO met een looptijd van 12 maanden. Akzo wil een CAO van 15 maanden met drie procent meer loon per 1 maart en daar bovenop nog een procent per 1 januari 1999. “Als Akzo voor 15 maanden een overeenkomst wil sluiten, moet de loonsverhoging wat ons betreft 4,75 procent zijn”, aldus Roodhuizen, die het woord voert namens namens FNV Bondgenoten, de CNV Bedrijvenbond, De Unie en VHP Akzo Nobel.

Een ander twistpunt is het voorstel van Akzo om 800 hogere werknemers een individueel functiecontract aan te bieden. Het bedrijf wil in zo'n contract bepalingen over werktijden opnemen die afwijken van de CAO. Voor de bonden is dat onaanvaardbaar. “Akzo probeert zo onder de afspraken die we vorig jaar over de 36-urige werkweek hebben gemaakt uit te komen”, zegt Roodhuizen. Volgens de bonden zou dat leiden tot een tweedeling in het bedrijf.

Akzo stelt zich op het standpunt dat hoge werknemers, die op een salarisniveau van ongeveer anderhalve ton per jaar zitten, geen vaste werkweek hebben. “Deze mensen zijn 168 uur per week verantwoordelijk voor hun werk”, aldus Akzo-onderhandelaar R. de Leij. Volgens de bonden zou niemand 24 uur per dag inzetbaar moeten zijn.

De bonden en Akzo slaagden er evenmin in afspraken te maken over scholing en inzetbaarheid. “In 1995 hebben we goede, gedetailleerde afspraken gemaakt over onder meer de vergoeding van studiekosten door Akzo”, zegt Roodhuizen. “Te gedetailleerd”, vindt De Leij. “Wij moesten soms dure studies vergoeden, waarvan wij het nut niet echt inzagen, niet voor het bedrijf en niet voor de werknemer.”

De onderhandelingspartners wisten wel overeenstemming te bereiken over regelingen voor buitenschoolse kinderopvang en ouderschapsverlof, uitbetaling van vrij gevallen VUT-gelden en reparatie van het 'ANW-gat', dat is ontstaan door invoering van de Algemene Nabestaandenwet. De bonden vinden dit echter te weinig en hebben het laatste aanbod van Akzo van vanochtend met een negatief advies aan de leden voorgelegd.

Akzo betreurt het vastlopen van de CAO-onderhandelingen. “Voor ons gevoel zaten we dicht bij een akkoord. In ons laatste bod van vanmorgen zijn onze grenzen wel bereikt”, aldus De Leij. De bonden en Akzo hebben geen nieuwe afspraak gemaakt voor voortzetting van het overleg.

Het CAO-overleg bij Akzo Nobel is het tweede grote contract waarover dit jaar wordt onderhandeld. Eerder hebben de banken een CAO afgesloten. Die is beperkt gebleven tot negen maanden, waarin alleen een loonsverhoging is vastgesteld. Ook bij de banken waren er problemen over uitzonderlijke voorzieningen voor het hogere personeel.