Post voor Serviërs in Bosnië

SARAJEVO, 6 FEBR. Rond een miljoen brieven en pakjes, bestemd voor geadresseerden in de Servische Republiek in Bosnië, worden vandaag overhandigd aan de autoriteiten van de Servische Republiek.

Het gaat om de poststukken die sinds de lente van 1996 vanuit de andere helft van Bosnië, de moslim-Kroatische federatie, naar mensen in de Servische Republiek zijn verstuurd. Ze zijn in Sarajevo en andere steden van de federatie blijven liggen wegens de weigering van de autoriteiten van de Servische Republiek mee te werken aan de vorming van één overkoepelend Bosnisch post- en communicatiesysteem. De nieuwe regering van de Servische Republiek heeft dat verzet deze week opgegeven; vandaag worden de poststukken overgebracht naar Banja Luka in de Servische Republiek. (AFP)