Op komst: wijsbegeerte

Hans Achterhuis: De erfenis van de utopie. Ambo. Verschijnt in mei. Ondanks al het leergeld, dat inmiddels is betaald, blijft het utopisch experiment ambivalente gevoelens oproepen. De utopie van Huxley is zo goed als gerealiseerd, zonder dat de maatschappij zielloos is geworden. Wat doen we met de erfenis?

Maarten Doorman & Michaël Zeeman: Het scherm der verbeelding. Meulenhoff. Verschijnt in maart. Opstellen over de beeldbuis als collectief geheugen en dus als cultureel instituut sui generis.

Heleen M. Dupuis: Op het scherp van de snede. Balans. Verschijnt in maart. Studie over de gevaarlijke ongerijmdheden in de gezondheidzorg. Poging om de onhoudbare dogmatiek van artsen te ontmaskeren.

Ger Harmsen: Inleiding tot de geschiedenis. SUN. Verschijnt in augustus. Herziene uitgave van een dertig jaar geleden verschenen historiografische studie waarmee vele generaties politicologen zijn beziggehouden.

Martin Heidegger: Zijn en tijd. SUN. Verschijnt in april. Een van de hoofdwerken uit twintigste eeuw. De eerste Nederlandse vertaling van deze orkaan door ons eigentijdse denken. Vertaling van Mark Wildschut was monnikenwerk

Harry Kunneman: Postmoderne moraliteit. Boom. Verschijnt in mei. Essay over de verandering in onze normatieve vormen, hetgeen iets anders is dan normverval.

Piet Leupen: Keizer in zijn eigen rijk. Wereldbibliotheek. Verschijnt in april. Historische studie van de geboorte van de nationale staat, een mythe die modern lijkt maar teruggaat tot de Middeleeuwen.

Rüdiger Safranski: Het kwaad. Atlas. Verschijnt in april. Zonder het kwaad geen vrijheid. Een studie van Safranski, de Heidegger-biograaf, over onze symbiotische relatie met het kwaad. Vertaald door Mark Wildschut.

Gerard de Vries: Zeppelins. Van Gennep. Verschijnt in april. Technisch-filosofische opstellen over de psycho-analyse en andere ideeën-complexen die een vaste plaats in onze samenleving hebben verworven.