Op komst: vaste medewerkers

Frits Abrahams: Oog in Oog. Podium. Verschijnt in april. Bundeling televisie-kritieken.

Cees Banning & Tom Jan Meeus: De onzichtbare hand van de politiek. Balans. Verschijnt in maart. Journalistiek onderzoek naar technolease-constructies en de invloed van het bedrijfsleven op het publieke domein.

Salomon Bouman: Israel contra Zion. Jan Mets. Weerslag van dertig jaar correspondentschap in Israel.

Ger Groot: Twee zielen. SUN. Verschijnt in mei. Gesprekken met Julia Kristeva, Richard Rorty, Fernando Sacater, Cornelis Verhoeven en andere hedendaagse filosofen.

H.J.A. Hofland: Bureau Cicero. Bezige Bij. Verschijnt in maart. Roman over een tekstbureau 'voor al uw toespraken'. Daarachter schuilt een samenzwering.

Rudy Kousbroek: De logologische ruimte. Meulenhoff. Verschijnt in maart.Een taallaboratorium met spelletjes, observaties en kunstjes.

Rudy Kousbroek: Het poezenhongaars. Meulenhoff. Verschijnt in maart. Literaire beschouwingen over het speciale taalgebruik om het essentiële te kunnen zeggen.

Geert Mak: Het ontsnapte land. Atlas. Verschijnt in maart. Reisreportage langs de Nederlandse wateren. Essay in het kader van de Boekenweek.

Tracy Metz: Nieuwe natuur. Ambo. Verschijnt in maart. Reportages over het veranderende panorama van Nederland.

Harry van Wijnen: De macht van de kroon. Balans. Verschijnt in april. Geschiedenis van een constitutionele monarchie waarmee het parlement zich vaak geen raad weet.