Op komst: biografie

Cees Fasseur: Wilhelmina. De jonge koningin. Balans. Verschijnt in februari. Deel I over het leven van de eerste koningin van Nederland die regeerde tijdens twee wereldoorlogen, de totstandkoming van het algemeen kiesrecht, een revolutionaire vergissing en de dekolonisatie. Ian Gibson: Federico García Lorca. Meulenhoff. Verschijnt in april. Nederlandse vertaling van een klassieke biografie van de belangrijkste Spaanse dichter van de twintigste eeuw.

Pieter Klein & Redmar Kooistra: Wim Kok. Het taaie gevecht van een polderjongen. Prometheus. Verschijnt in februari. Over een politicus die taai en saai lijkt, maar tot nu toe preces heeft bereikt wat hij wilde. Conny Kristel: Geschiedschrijving als opdracht. Abel Herzberg, Jacques Presser, Loe de Jong en de geschiedschrijving van de jodenvervolging. Meulenhoff. Verschijnt medio april. Dissertatie. Biografische historiografie van de drie belangrijkste historici die na de oorlog, ieder op eigen wijze, de ondergang van de Nederlandse joden, hebben beschreven.

Herman Langeveld: Hendrikus Colijn, 1869-1944. Dit leven van krachtig handelen. Balans. Verschijnt in april. Eerste deel van een biografie van een een koloniale soldaat en oliebaron die de vaderlandse politiek in het interbellum domineerde.

Leonard Ornstein & Max van Weezel: Frits Bolkestein. Portret van een liberale vrijbuiter. Prometheus. Verschijnt tijdens de kabinetsformatie. Aangekondigd als eerste en enige biografie van Frits Bolkestein, hetgeen doet vermoeden dat de auteurs meer van de toekomst van de VVD-leider weten.

Henk Th. van Veen: Cosimo de' Medici. Vorst en republikein. Meulenhoff. Verschijnt in mei. Nuanering van het cliché dat deze Medici in Florence alleen corrupt waren.

Sylvia Witteman: S. Carmiggelt. Een levensverhaal. Arbeiderspers. Verschijnt in april. Biografisch portret van niet zo onkreukbaar maar wel interessant mens.