Indonesië maakt wet voor faillissement

JAKARTA, 6 FEBR. Indonesië bereidt een faillissementswet voor om het vertrouwen van buitenlandse investeerders te herstellen. Veel Indonesische bedrijven zijn onder meer door de val van de roepia feitelijk failliet. Schuldeisers hebben bij gebrek aan wetgeving nu nog meestal het nakijken. Oud-minister Radius Prawiro, naaste adviseur van president Soeharto, deelde vanmorgen mee dat de regering “zo snel mogelijk” met het wetsvoorstel zal komen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) had in ruil voor de verleende miljardensteun aangedrongen op zo'n wet.

De regering in Jakarta werkt voorts aan een schuldenregeling. Bedrijven zullen zich daaraan moeten houden, zo niet dan vallen ze onder de faillissementswet, aldus Prawiro. Volgens een analist hangt wat het vertrouwen van investeerders betreft veel af van de inhoud van de wet en de snelheid waarmee die wordt ingevoerd. Volgens jongste berekeningen heeft Indonesië een buitenlandse schuld van 137,4 miljard dollar, waarvan 73,9 miljard dollar voor rekening komt van bedrijven. De Bank voor Internationale Betalingen (BIB), de koepel van centrale banken, schatte die bedrijfsschulden per 31 juli vorig jaar nog op 58,8 miljard dollar. Maar volgens de oud-minister is de belangrijkste schuld niet hoger dan iets meer dan 23 miljard dollar. Namen van de schuldenaars en de hoogte van hun schulden ontbraken. Prawiro onderstreepte nog eens dat de regering bedrijven in nood niet zal bijspringen. (Reuters, AP)