Gesprek over CAO onderwijs muurvast

ROTTERDAM, 6 FEBR. Het CAO-overleg tussen de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en de vier onderwijsbonden zit nog steeds vast. Gisteren hebben beide partijen elkaars nieuwe compromis-voorstellen van tafel hebben geveegd.

De geplande stakingen op middelbare scholen van een hele dag in vier regio's tussen 16 en 19 februari, gaan dus door, zegt F. van Rooij, bestuurder van de Onderwijsbonden CNV.

De onderwijsbonden CNV, AOb, CMHF en Abvakabo hebben gisteren een één-jarige 'overbruggings-CAO' voorgesteld, die de werkdruk voor leraren voorlopig moet doen afnemen. De bonden willen dat in die periode alle leraren met een volledige aanstelling wekelijks 26 uur les gaan geven in plaats van de huidige 28 uur.

De schoolbesturen verwerpen deze tussen-CAO, omdat die volgens hen onbetaalbaar is, net als de tweejarige CAO die de bonden oorspronkelijk voorstelden. “Tijdens het overbruggingsjaar wilden wij samen met de besturen rustig nadenken over structurele verlaging van de werkdruk”, zegt CNV-bestuurder Van Rooij. “We wilden ook samen met de besturen naar de politiek stappen om geld te eisen voor die verlaging van de werkdruk.”

De besturen stelden op hun beurt gisteren voor om opnieuw naar het aantal lesuren te kijken dat leraren gemiddeld per jaar maken. Zij willen dat de afzonderlijke scholen bekijken hoe zij eventuele arbeidsduurverkorting invullen. “Wij hebben niet een concreet aantal uren genoemd”, zei J. Gispen, onderhandelaar namens de besturen, gisteren na het gesprek.

Van Rooij noemt het voorstel van de besturen “schrikbarend slecht”. Maar volgens Gispen zijn juist de bonden niet bereid tot comprommissen. Het enige onderdeel waarover overeenstemming bestaat, is het idee om samen in Den Haag te pleiten voor meer geld voor het voortgezet onderwijs.

Minister Ritzen (Onderwijs) had de scholen eenmalig 30 tot 60 miljoen gulden in het vooruitzicht gesteld, als zij het eens zouden worden met de vakbonden. “Dat geld komt er nu waarschijnlijk niet”, aldus de woordvoerder van de AOb.

Volgens de onderwijsbonden is de stakingsbereidheid van leraren groot. Vorige week kwamen 8.000 leraren bijeen in de Utrechtse Jaarbeurshal tijdens een staking die één middag duurde.

De eerste staking van een hele dag zal op 16 februari plaatsvinden in Noord-Holland, Friesland en Groningen, de tweede daarna in Zuid Holland en Zeeland, de derde in Brabant en Limburg en de vierde in Oost-Nederland.