Extra geld voor ex-dansers

DEN HAAG, 6 FEBR. Staatssecretaris Nuis (Cultuur) geeft het Omscholingsfonds voor dansers 250.000 gulden. De totale bijdrage van de rijksoverheid aan dit fonds komt daarmee op bijna een half miljoen.

Nuis maakte dit vandaag bekend op een symposium over de beroepsmogelijkheden van dansers na afloop van hun dansloopbaan. Het Omscholingsfonds biedt danser mogelijkheden zich voor te bereiden op de periode na het dansen. Het fonds, dat geldt als een unieke instelling in de wereld, wordt gevoed met premies van de dansgezelschappen, dansers zelf en met subsidie van het Rijk.