CHIP-CHIP

Betalen via chipknip en chipper wil niet echt van de grond komen. Minder dan de helft van de Nederlanders die ervoor in aanmerking komen, beschikt nog over het nieuwe betaalmiddel.

De 61 procent van de Nederlanders die er wel over beschikken maakt er nooit gebruik van. Van de 58 procent Nederlanders die deze elektronische portemonnee niet heeft, zegt 71 procent geen behoefte te hebben aan de nieuwe betaalvorm.

Dat is slecht nieuws voor de banken, die kapitalen in de ontwikkeling van het elektronisch betalen hebben gestoken. Het gaat ook problemen opleveren bij de invoering van de euro. De operatie om in 2002 alle guldens die in omloop zijn te vervangen door euromunten en -biljetten is gigantisch. Hoe meer het publiek gebruik maakt van elektronische betaalmiddelen, hoe minder geld in circulatie, en hoe minder guldens er dus vervangen dienen te worden.

Vorige week uitte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) tijdens een hoorzitting voor de vaste Kamercommissie voor financiën over de invoering van de euro dan ook haar ongenoegen over de geringe toepassing van het systeem. “Als chipknip en chipper een succes worden, neemt het probleem van de fysieke distributie van het geld af”, zei directeur H.G.M. Blocks van de NVB. Hij wees fijntjes op het veiligheidsaspect. De geldtransporten zullen in de periode rond januari 2002 talrijk moeten zijn, waardoor er wellicht minder aandacht kan worden besteed aan veiligheid. VVD-Kamerlid Hans Hoogervorst staat de “beveiligingsnachtmerrie” rond de geldtransporten in België helder voor ogen. “Ook criminele circuits kunnen zich verheugen op de invoering van de euro.”

De distributie van euro's kan evenwichtiger plaatsvinden door zogenoemd frontloading. Dat betekent dat de producenten van munten en biljetten de banken al vooraf bevoorraden. Tot de eerste januari bewaren de banken het nieuwe geld veilig in hun kluis. Daarnaast drong de NVB er op aan dat de overheid het gebruik van chipknip en chipper gaat stimuleren. Burgers kun je moeilijk dwingen de pasjes te gebruiken. Alleen als de betaalmogelijkheden ervan toenemen, kan de consument meer interesse krijgen. De NVB suggereerde dat de rijksoverheid de gemeenten onder druk moet zetten om de pasjes te gebruiken in openbaar vervoer of bij parkeerautomaten. Ook kijkt de NVB of het mogelijk is om in andere Europese landen te betalen met de Nederlandse elektronische betaalpasjes. Dat lijkt in het kader van de monetaire unie een voor de hand liggende optie. (MS)