Brussel tegen bundeling van filmstudio's

ROTTERDAM, 6 FEBR. De filmstudio's Paramount (onderdeel van Viacom), Universal (onderdeel van Seagram) en Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) mogen hun films waarschijnlijk niet langer gezamenlijk distribueren. Dat heeft Europees Commissaris K. van Miert voor mededinging gisteren in Brussel gezegd.

De drie Amerikaanse filmstudio's hebben hun distributie ondergebracht in de gezamenlijke onderneming United International Pictures (UIP) die zich onder meer richt op de Europese markt. UIP heeft in 1989 van de Europese Commissie een vijfjarige vrijstelling gekregen voor het gezamenlijk verkopen van films in de lidstaten van de Europese Unie. In 1993 heeft UIP gevraagd om een verlenging van de vrijstelling.

“We zijn tot de conclusie gekomen dat er niet voldoende redenen zijn om het systeem van gezamenlijke verkopen te laten voortbestaan”, aldus Van Miert gisteren tegenover het persbureau Reuters. Van Miert stond verslaggevers te woord na afloop van een vergadering met een commissie voor mededingingszaken van het Europees Parlement. UIP is in het verleden vaak bekritiseerd door Franse en andere Europese filmmakers omdat de alliantie Europese producten uit de markt zou drukken.

UIP is in het verleden beschuldigd van koppelverkoop. Anderhalf jaar geleden deden EU-functionarissen een inval bij enkele kantoren van UIP. De onderneming zou (inkooporganisaties van) bioscopen dwingen minder succesvolle films af te nemen in combinatie met films die het zeer goed doen. Van Miert wilde gisteren niet aangeven of de Commissie deze praktijk onderzoekt. UIP ontkent dat koppelverkoop deel uitmaakt van het onderzoek.

UIP heeft zijn vertrouwen uitgesproken dat het dreigement van de Europese Commissie niet zal worden uitgevoerd. De alliantie wijst erop dat via UIP sinds 1989 behalve Amerikaanse zo'n 200 Europese films heeft gedistribueerd en dat de drie partners in de onderneming gezamenlijk 700 miljoen dollar in de Europese filmindustrie hebben geïnvesteerd. UIP heeft naar eigen zeggen sinds eind jaren tachtig zijn aandeel in Europa zien teruglopen van 29 naar omstreeks 20 procent. Volgens UIP profiteren ook consumenten van de kostenreducties die Paramount (onderdeel van Viacom), Universal (onderdeel van Seagram) en MGM realiseren door films gezamenlijk te distribueren.

Andere filmstudio's als Disney en Fox distribueren hun films in Europa veelal zelfstandig of in samenwerking met lokale distributeurs. De Brits-Nederlandse filmmaatschappij Polygram Filmed Entertainment bouwt aan een distributienetwerk in de Verenigde Staten. Het standpunt van de Commissie is voorlopig, maar volgens Van Miert is er voldoende hard bewijs om een het opheffen van de gezamenlijke onderneming te rechtvaardigen. UIP heeft twee maanden om tegen de beslissing in beroep te gaan.