Bondsraad toch akkoord met ruimere afluisterwet

BONN, 6 FEBR. De Duitse Bondsraad, de Eerste Kamer, stemt toch in met een nieuwe wet op het afluisteren. De wet, die al door de Bondsdag was aangenomen, kreeg de tweederde meerderheid die noodzakelijk was voor de vereiste grondwetswijziging.

Vorige maand nam de Bondsdag de wet aan, die de politie de mogelijkheid biedt om, na toestemming van justitie, mensen in hun eigen woning af te luisteren. Alleen het afluisteren van geestelijken, parlementariërs en advocaten in het kader van een zaak waarbij ze betrokken zijn, blijft ongeoorloofd. In andere gevallen mogen advocaten wel worden afgeluisterd, evenals artsen en journalisten.

De vijf deelstaten waar de SPD en de Groenen regeren zijn tegen de nieuwe wet, daarom was de steun nodig van de deelstaat Bremen, waar SPD en CDU samen regeren. Bremen heeft uiteindelijk met de wet ingestemd nadat de regering heeft toegezegd dat een commissie zich nog eens zal buigen over de mogelijkheid de afluisterbescherming uit te breiden tot alle advocaten, artsen en journalisten. (Reuters)