Baanbrekend akkoord met vakbonden; In Z-Korea weg vrij voor massaontslag

TOKIO, 6 FEBR. Zuid-Koreaanse vakbonden hebben zich vanmorgen neergelegd bij een baanbrekende versoepeling van het ontslagrecht. Massaontslagen zijn daardoor mogelijk. Dat is in de huidige financiële crisis van groot belang voor herstructurering van de Koreaanse economie.

De Zuid-Koreaanse regering, werkgevers en vakbonden kwamen tot de overeenstemming na drie weken van zware onderhandelingen en dreigementen van de militante vakbond om de straat op te gaan. Het akkoord is het 'Grote Compromis' gedoopt. Zuid-Korea geldt als het belangrijkste van de Aziatische crisislanden.

Het akkoord toont een soepelere houding van zowel vakbonden als de toekomstige regering van president Kim Dae-jung, die via zijn adviseur bij de onderhandelingen was betrokken.

De vakbonden hebben ingestemd met de versoepeling in ruil voor het recht voor onderwijzend personeel om zich in vakbonden te organiseren, en het recht voor vakbonden om zich met politieke activiteiten bezig te houden. Ook zal de regering meer geld uittrekken voor sociale voorzieningen.

Een jaar geleden waren deze eisen nog onbespreekbaar voor de conservatieve regering, hetgeen tot felle demonstraties en rellen in Seoul leidde. Het resultaat was dat eenzelfde poging tot versoepeling van het ontslagrecht falikant mislukte. “Het is bewezen dat er hoop is voor de toekomst van dit land”, zei Kim Dae-jung na de bekendmaking van het akkoord. In ruil voor het onder leiding van het IMF samengestelde hulppakket van 57 miljard dollar moet ook het bedrijfsleven veranderen.

Tijdens een ontmoeting met leiders van de dertig grootste industriële conglomeraten, de chaebols, zei Kim vandaag dat “er geen toekomst is voor dit land zonder hervorming van de chaebols”. Te grote nadruk op groei van de chaebols zonder aandacht voor levensvatbaarheid en financiering via gecorrumpeerde relaties tussen zakenleven en politiek worden genoemd als achtergrond van de huidige crisis. Eerder deze week werd een wetsontwerp gepresenteerd om buitenlandse overnames van chaebol-onderdelen te vergemakkelijken.

Het regionale hoofd van het IMF, Hubert Neiss, zei vandaag tegenover het persbureau Reuters dat de grootste crisis voor Zuid-Korea is afgewend. “Mijn verwachting is dat de won [de Zuid-Koreaanse munt] weer sterker zal worden, als alles goed gaat en de juiste beleidsmaatregelen worden genomen”, aldus Neiss. Eind december stond Zuid-Korea nog “aan de rand van bankroet, maar het land kan nu weer naar de markt”. Cruciaal was het recente akkoord met internationale banken over looptijdverlenging van korte schulden.