VVD vreest meer immigratie; Schulden van Antillen baren Kamer zorgen

DEN HAAG, 5 FEBR. De Tweede Kamer is ernstig bezorgd over de financieel-economische situatie van de Nederlandse Antillen. Eerder deze week liet minister Voorhoeve (Antilliaanse Zaken) zich zorgelijk uit over de eilanden. “Die staan voor een Herculestaak”, herhaalde hij gisteren in de Kamer.

Afspraken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de kabinetsformatie na de parlementsverkiezingen vorige week vrijdag, het effectiever innen van belastingen en afbetaling van schulden aan Nederland. Het zijn allemaal zaken waar de Antillen volgens Kamer en minister haast mee moeten maken, anders gaat het fout, voorspelden ze eendrachtig tijdens een overleg in de Kamer.

VVD-woordvoerder Te Veldhuis was hierin het meest stellig. “Hoe lang kan deze financiële kruik nog te water voor hij, misschien met geweld, barst? Namens de VVD wil ik nu al zeggen dat wij geen voorstander zijn van extra geld naar de eilanden. In Oost-Europa zet men ook alles op alles, dat moet op de Antillen ook gaan gebeuren.”

De VVD vreest voor extra emigratie vanuit de Antillen naar Nederland. “Daarom wil ik dat voor Antillianen dezelfde strenge voorwaarden gaan gelden wanneer ze zich hier willen vestigen, als de criteria die de Antillen hanteren wanneer Nederlanders daar willen gaan wonen”, aldus Kamerlid Te Veldhuis.

De Antillen krijgen al op 1 maart te maken met een aflossingsverplichting van ruim 64 miljoen gulden. Voorhoeve wil echt dat de Antillen dat bedrag gaan betalen. Verlenging van de lening komt ten laste van het budget van zijn departement (KabNA), zegt hij in een brief aan de Kamer.

De Kamer ziet daardoor problemen opdoemen, maar kan Voorhoeve niet meer dan gelijk geven. Wel vroegen de fracties of de minister toch geen alternatieven heeft als niet afgelost wordt per 1 maart. “Als-vragen zijn heel riskant. Ik blijf daarom hameren op een snelle IMF-afspraak. Het IMF kijkt veel neutraler aan tegen de schuldenproblematiek”, antwoordde de minister. Voorhoeve gaf verder nog aan dat grote projecten op het gebied van onderwijs en armoedebestrijding in de knel dreigen te komen.

D66'er Scheltema vroeg of de ambtenarenpensioenen gevaar lopen nu het pensioenfonds APNA buitenlandse bezittingen heeft verkocht om pensioenen te kunnen uitbetalen. Het fonds was daartoe gedwongen omdat premies niet worden betaald. Voorhoeve wilde daar niet te veel op ingaan omdat de Antillen dat beschouwen als bemoeizuchtig. “Wel baart het me zorgen en hoop ik dat het verschijnsel wordt omgebogen.”

Bij de verkiezingen van vrijdag bleef de Partido Antia Restruktura (PAR) van premier Miguel Pourier de grootste partij. Wel verloor de de partij die in 1994 verrassend acht van de 22 zetels in de wacht sleepte, vier zetels. Volgens waarnemers hebben veel kiezers de PAR verruild voor de vakbondspartij PLKP van Errol Cova die zich tegen het als hard ervaren saneringsbeleid van premier Pourier heeft gekeerd. (ANP)