Vervolgonderzoek naar nevenactiviteit uroloog

ROTTERDAM, 5 FEBR. Het St. Radboudziekenhuis en de Katholieke Universiteit in Nijmegen laten vervolgonderzoek uitvoeren naar commerciële nevenactiviteiten van de uroloog prof.dr. F.M.J.D. De academische instellingen willen duidelijkheid over de privébedrijven van de medicus die op het adres van het ziekenhuis staan of hebben gestaan.

Dit besluit volgt op een eerste onderzoek van externe accountants, dat tot doel had na te gaan of de uroloog geld van het ziekenhuis of de universiteit naar zijn privérekening had gesluisd.

De internationaal vermaarde uroloog werd in november vorig jaar tijdens het justitieel onderzoek naar beursfraude geïdentificeerd als houder van een buitenlandse coderekening. Hij wordt ervan verdacht zwart geld op die rekening te hebben gehad, waarmee hij transacties op de Amsterdamse beurs verrichtte.

Accountants van Moret Ernst & Young, door ziekenhuis en universiteit ingeschakeld, hebben niet kunnen aantonen dat D. op de beurs handelde met geld van het ziekenhuis. Wel stuitten zij op een wirwar van stichtingen en BV's waarvan D. respectievelijk voorzitter en enig aandeelhouder is.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de meeste daarvan op het adres van het ziekenhuis zijn of waren geregistreerd. Volgens het KvK-register bekleden ook andere stafleden van de afdeling urologie van het Radboudziekenhuis functies binnen deze privé-ondernemingen.

D.'s hoofdonderneming is Mondeb. Met een eigen vermogen van 1,7 miljoen gulden belegt Mondeb in effecten. Het is de moedermaatschappij van de wetenschappelijke uitgeverij Uro Communications uit het Brabantse Wychen en van Uritel, een bedrijf voor klinisch wetenschappelijk onderzoek dat op het adres van het Radboudziekenhuis is gevestigd.

Via de Veenendaalse Stichting Beheer Vermogenswaarden is D. eigenaar van Bioprocon Medical. Bioprocon is een bedrijf dat andere bedrijven opricht, ermee samenwerkt of er de directie over voert. Onduidelijk is welke bedrijven er deel van uitmaken. Tot 1992 bezat het de toen gefailleerde onderneming Urbamed, im- en exporteur van steriele, medische en veterinaire hulpmiddelen.

Met het bedrijf Intertrial, waarvan de Stichting Beheer Vermogenswaarden eveneens de aandelen beheert, ontwikkelt en verhandelt D. chemische en biologische goederen voor menselijk en dierlijk gebruik. Directeur is W. Witjes, staflid van de afdeling urologie van het Radboudziekenhuis.

Uit het vervolgonderzoek van ziekenhuis en universiteit moet blijken in hoeverre D.'s commerciële activiteiten zijn vermengd met zijn functie als hoofd van de afdeling urologie van het academisch ziekenhuis en de faculteit urologie van de universiteit. D. heeft eerder verklaard dat het hier strikt gaat om privé-aangelegenheden.

Het Radboudziekenhuis bevestigde gisteren dat het vorig jaar nog producten kocht van Bioprocon. Over dergelijke commerciële banden tussen academische instellingen en hun hoogleraren - die de wetenschappelijke en medische zuiverheid in het gedrang kunnen brengen - wordt al jaren discussie gevoerd. Voor 'bijklussen' van wetenschappers heeft de vereniging van universiteiten (VSNU) een gedragscode opgesteld. Kern hiervan is een meldingsplicht voor hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel van alle nevenactiviteiten die hun relatie met de universiteit kunnen raken.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de uroloog weg wil uit Nijmegen. Vorig jaar heeft hij gesolliciteerd naar een directeursfunctie bij het Nederlands Kankerinstituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam. Alle negatieve publiciteit rond zijn persoon zou er de oorzaak van zijn dat hij zich als kandidaat heeft teruggetrokken. D. reageerde niet op het verzoek commentaar te geven.

    • Sjouke Rijper