Staking bij Europese Commissie

BRUSSEL, 5 FEBR. Bij de Europese Commissie in Brussel wordt al dagenlang geen post meer bezorgd noch koffie rond gebracht. De ongeveer driehonderd personeelsleden staken wegens een voorgenomen interne reorganisatie. De centrale postkamer wordt bezet, de communicatie van en naar de Commissie verloopt vooral via e-mail en fax.

De bodes, die nu onder Directoraat Generaal IX (personeel) vallen, zullen in de toekomst worden verspreid over de verschillende departementen. Deze aanpassing is het begin van een grotere hervorming van de Commissie, de Modernisation of Administration and Personnel (MAP 2000). Doel is meer efficiency via een bottom up reorganisatie.

De bodes vrezen dat de reorganisatie van hun dienst leidt tot privatisering. Posters met de tekst 'Non a la privatisation' hangen in de hal van het Breydel-gebouw, waar de twintig Europees Commissarissen zetelen. De boze bodes verzamelden zich er vanmorgen voor een actie-bijeenkomst.

Het is aan de Finse commissaris Erkki Liikanen (personeelsbeleid) om het arbeidsconflict op te lossen. Van de rest van de Commissie kreeg Liikanen gisteren felicitaties voor zijn poging het conflict op te lossen.