Ruzie Europese Unie en Tsjechië over appelimport

BRUSSEL, 5 FEBR. De Europese Commissie is niet te spreken over een besluit van Tsjechië om de import van appelen uit de Europese Unie te beperken.

Europees Commissaris Van den Broek (betrekkingen met Oost-Europa) heeft gisteren de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Sevidy, laten weten het besluit dat op 29 januari is genomen “te betreuren”.

Volgens de Commissie druist de eenzijdige maatregel in tegen het Europa-Akkoord tussen Tsjechië en de Europese Unie, omdat niet is bewezen dat Tsjechische fruittelers geschaad worden door de import van appelen en omdat de maatregel discriminerend is aangezien ze alleen geldt voor appelen uit lidstaten van de Europese Unie.

Tsjechië besloot tot de maatregel, omdat de fruittelers niet kunnen concurreren tegen telers uit EU-lidstaten wegens weinig efficiënte distributie en marketing. Maar de Commissie werpt tegen dat ze herhaaldelijk steun heeft aangeboden.

Protectionisme is volgens Van den Broek niet de juiste manier om de inefficiënte sector concurrerend te maken.

“Om te kunnen functioneren op de interne markt van de Europese Unie, moet de Tsjechische economie concurrentie aan kunnen, in plaats van zich af te schermen”, aldus de Eurocommissaris. “We waarschuwen dat de EU-lidstaten zwaar zullen tillen aan deze tarieven, vooral in een pre-toetredingsperiode waarin we dichter tot elkaar moeten komen.”

Tsjechië is een van de vijf kandidaten uit Midden- en Oost-Europa waarmee de Europese Unie eind maart toetredingsonderhandelingen opent. De Europese Commissie keurde gisteren de ontwerp-partnerschappen goed, die een belangrijke rol spelen in de voorbereiding tot toetreding van de in totaal tien Oost-Europese kandidaten.

De partnerschappen, die verschillen van land tot land, bepalen de doelstellingen en prioriteiten per kandidaat en de voorwaarden voor de toekenning van steun.

Half maart moet de raad van ministers zich uitspreken over de partnerschappen.