OESO wil ander industriebeleid

PARIJS, 5 FEBR. Overheden moeten hun industriebeleid aanpassen aan de uitdaging van de globaliseringn en de nieuwe technologieën. Zij moeten voorwaarden scheppen waarbinnen het bedrijfsleven beter kan concurreren.

Dit zijn enkele conclusies van het tweedaagse overleg van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De ministers van de OESO-landen spraken ook met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Regeringen moeten volgens de OESO niet langer directe bemoeienis hebben met afzonderlijke sectoren. De ministers onderstreepten het belang van de rol die de sociale partners in de mondialisering van de economie spelen. (AFP, DPA)