NWI bestrijdt voorkeursysteem voor leden NVM; Nu nog dominerende NVM houdt zich afzijdig; NWI: open woningmarkt

Afgelopen maandag begon het Nationaal Woninginstituut (NWI), dat moet zorgen voor een transparanter aanbod op de woningmarkt. De nu nog dominerende Nationale Vereniging van Makelaars(NVM) houdt zich afzijdig.

ROTTERDAM, 5 FEBR. Staatssecretaris Tommel (VROM) gaf deze week het beginsein voor het Nationaal Woninginstituut (NWI), dat informatie over koop- en huurwoningen gaat aanbieden via Internet en een woningkrant. De initiatiefnemers van het nieuwe instituut - waaronder de Nationale Woningraad, Vereniging Eigen Huis, het Kadaster en uitgever EEP - willen de woningmarkt doorzichtiger en goedkoper maken.

Vlak voor de presentatie van het NWI trok de internationale makelaarsketen ERA zich terug als lid van de Raad van Advies, omdat ze eerst wil afwachten hoe de instelling zich ontwikkelt. ERA telt 140 vestigingen in Nederland. Ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) doet niet mee.

De NVM beschikt al jaren over een informatiesysteem, waarbij leden een voorkeursbehandeling krijgen. In verschillende regio's kunnen zij eerder over de informatie beschikken dan anderen. Mede dankzij dit systeem slagen de NVM-leden erin zo'n 60 procent van de kooptransacties in Nederland uit te voeren. Vorige week diende de Consumentenbond hierover een klacht in bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

“Wij worden door verschillende marktpartijen aangevallen, omdat we monopolist zouden zijn”, zegt een NVM-woordvoerster. “Wij hebben echter lang niet de hele markt in handen. Bovendien hebben wij honderd jaar in ons bestand geïnvesteerd.” De NVM, die door het Nationaal Woninginstituut werd uitgenodigd tot deelname aan het nieuwe systeem, wil haar informatie niet onder elke voorwaarde ter beschikking stellen. Een woningmarktanalist is niet verbaasd. “Ze zouden wel gek zijn. Wie slacht er nu zijn kip met gouden eieren.”

Volgens een woordvoerster deed de Nederlandse Vereniging van Makelaars vorig jaar al een voorstel voor een algemene Internet-site. Daarop zouden de NVM-woningen wel moeten worden onderscheiden van de rest van het aanbod. “Zo kunnen we onze eigen kwaliteitseisen garanderen.” Ook zegt de NVM moeite te hebben met de deelname van de commerciële uitgeverij EEP (European Estate Publishers), die een belang heeft van veertig procent in het Nationaal Woninginstituut. “Dat riekt te veel naar een versterking van de uitgeverspositie. We vinden dat dat niet kan.”

Voorzitter E.S.B. van de Steeg van EEP onderstreept dat de uitgeverij een minderheidsbelang in het Woninginstituut heeft. “Het NWI wordt heel breed gedragen, en de consumenten plukken er de vruchten van. De markt wordt doorzichtiger en de tarieven gaan omlaag.”

Het Nationaal Woninginstituut wil een volledig overzicht geven van het aanbod van koop- en huurwoningen. Eerdere pogingen om een dergelijk overzicht op poten te zetten hadden weinig succes. Zo bestond er een geringe belangstelling voor Koophuisnet, een initiatief van het Kadaster en de Vereniging Eigen Huis. “De verkopers kwamen niet omdat te weinig mensen gebruikmaakten van het systeem, en de gebruikers kwamen niet omdat er te weinig werd aangeboden”, aldus een woordvoerder van de Nationale Woningraad.

Het overkoepelend orgaan van zo'n 600 woningbouwcoöperaties met een bestand van 1,4 miljoen woningen behoort tot de initiatiefnemers van het Nationaal Woninginstituut. “Met onze toetreding en die van uitgever EEP moet de impasse doorbroken worden.”

Het NWI zegt te beschikken over een actueel woningenbestand van zeventig procent van de beschikbare koopwoningen. Een steekproef op de NWI-Internet-site leert echter dat er in een willekeurige gemeente (Dordrecht) maar 14 woningen worden aangeboden. Op de NVM-site zijn dat er ruim 50. J.W.J. Bezemer van het Kadaster erkent dat het gewenste aanbod nog niet op Internet staat. “Maar dat zal snel het geval zijn.”

Voorlopig heeft het Nationaal Woninginstituut nog een ander probleem op te lossen. Woensdag weigerden twee grote krantenuitgevers, De Telegraaf en PCM, een advertentie, waarmee het NWI zijn bestaan onder de aandacht van het publiek wilde brengen. PCM is de uitgever van NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, de Volkskrant en Trouw. J. Greven, directeur van de landelijke divisie van PCM: “Moeten wij een advertentie opnemen, waarin wordt gesuggereerd dat woningen beter elders te koop kunnen worden aangeboden dan in onze kranten?” Het Nationaal Woninginstituut heeft inmiddels een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.