Nieuwe hervormingen; Seoul wil meer buitenlandse overnames

ROTTERDAM/SEOUL, 5 FEBR. Buitenlandse investeerders krijgen de mogelijkheid om Zuid-Koreaanse ondernemingen over te nemen, ook als dat tegen de wil van de directie ingaat. De nieuwe regering van aanstaand president Kim Dae Jung heeft hiertoe gisteren voorstellen gedaan.

Met de maatregelen moeten conglomeraten (cheabols) worden gedwongen zich op hun kernactiviteiten te concentreren. Deelneming van buitenlandse bedrijven werd ook genoemd als voorwaarde in het noodpakket van 57 miljard dollar, waarover vorige maand met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) overeenstemming is bereikt. De chaebols (o.a. Samsung, Hyundai en Daewoo) hadden al hervormingen voorgesteld, maar Kim Dae Jung vond dat onvoldoende.

Volgens de ontwerp-wetgeving die deze maand naar het parlement gaat, kunnen buitenlandse investeerders eenderde van de aandelen van een Zuid-Koreaanse onderneming kopen zonder dat toestemming nodig is van het bestuur. Dit maakt de meeste van de dertig belangrijkste chaebols kwetsbaar voor buitenlandse overnemingen, omdat de huidige eigenaren (veelal machtige families) gemiddeld niet meer dan 27 procent in handen hebben.

Analisten zeiden vanmorgen in de Financial Times een golf van buitenlandse overnames te verwachten, zeker als ook de nieuwe arbeidswetgeving erdoor komt. Buitenlandse investeerders (veelal beleggingsfondsen) zijn al de grootste aandeelhouders in 16 ondernemingen sinds de maximale buitenlandse deelneming in een beursgenoteerd Zuid-Koreaans bedrijf in december werd verhoogd tot 50 procent.

Buitenlandse investeerders hebben straks geen toestemming van de overheid meer nodig voor overnames van bedrijven met 2.000 miljard won (1,3 miljard dollar) of meer aam activa. De defensie-industrie en andere strategische sectoren blijven beschermd.

Bedrijven die kapitaalkrachtig genoeg zijn zich te verdedigen krijgen met het nieuwe wetsvoorstel meer mogelijkheden o.a. via de inkoop van eigen aandelen. Ook worden grotere wederzijdse participaties van dochterbedrijven mogelijk. Volgens analisten in de Financial Times zullen chaebols die kapitaaltekort hebben gedwongen zijn dochterbedrijven te verkopen om geld te vergaren, waardoor ze hun belangrijkste activiteiten tegen vijandige buitenlandse overnames kunnen beschermen.

Andere maatregelen in het wetsvoorstel betreffen een belastingboete op excessieve leningen, publicatie van geconsolideerde (transparante) jaarrekeningen, mogelijkheid van ontslag van management via collectieve juridische procedures van minderheidsaandeelhouders. Banken worden aangemoedigd hun leningen om te zetten in aandelen, waardoor de macht van de huidige eigenaren wordt verminderd en tegelijk hun schuldenprobleem afneemt.