Minder starters na sluitingswet

DEN HAAG, 5 FEBR. Door de verruiming van de sluitingstijden van winkels is het aantal startende bedrijven in de handel in de eerste negen maanden van 1997 sterk gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de Winkeltijdenwet minder gunstig voor starters omdat dit vaak kleine bedrijven zijn die minder gebruik kunnen maken van de nieuwe Winkeltijdenwet en die moeten concurreren met grote concerns die dat wel kunnen.

Voor het eerst sinds 1995 kwam het totale aantal startende bedrijven uit onder de 7.000 per kwartaal. In het derde kwartaal van 1997 kwamen er 6.600 starters bij. Dit lage aantal houdt volgens het CBS deels verband met de vakantieperiode, waarin altijd weinig nieuwe bedrijven worden opgericht. Verder speelt mee dat door de lage werkloosheid mensen meer kans hebben op een baan en daardoor minder snel geneigd zijn een eigen bedrijf te beginnen, wat immers de nodige risico's met zich meebrengt.

De sterke daling van het aantal nieuwe handelsbedrijven komt behalve door de Winkeltijdenwet ook door de nieuwe vestigingseisen voor de handel. Begin 1996 werden deze eisen versoepeld, waardoor het aantal starters in die periode flink toenam. Daardoor komt het aantal starters in 1997 in verhouding een stuk lager uit.

Het lage aantal starters betekent niet dat de kans van slagen voor een nieuw bedrijf is afgenomen. Na een jaar is 78 procent van de starters nog actief. Dit is ongeveer gelijk aan de voorgaande jaren. Maar na vijf jaar is het gros van de nieuwkomers alweer ter ziele, zo stelde bedrijfsonderzoeker Blom van het bureau Graydon onlangs vast. (ANP)